domy szkieletowe

DREWMAR

Jacek Przybylski
ul. Wiślańska 8a
43-430 Skoczów

EN DE FR

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu:

Promocja marki DREWMAR na rynkach zagranicznych


 

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań przewidzianych w poddziałaniu 3.3.3 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca zaoferuje na zagranicznych rynkach(w tym na rynkach perspektywicznych: Ukraina, Norwegia) produkty z branży budowlanej, a przez to zwiększy osiągane przychody. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej DREWMAR, Udział w targach w charakterze wystawcy wzmocni pozycje przedsiębiorstwa w branży.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

- Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji - 5;

- Przychody ze sprzedaży produktów na eksport - 1 200 000,00 PLN;

- Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu- 1 200 000,00 PLN.

 

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 1 132 830.00 PLN (słownie: jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych 00/100)


 

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 782 850.00 PLN (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)


 

Termin realizacji:

01.08.2017 – 31.12.2019

 

DREWMAR Jacek Przybylski
ul. Wiślańska 8a, 43-430 Skoczów
tel. 604 949 398
e-mail: biuro@domy-drewmar.pl

Domy drewniane Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Bielsko